Sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus potilasasiakirjoista on tullut voimaan 1.8.2009. Asetuksen 6 § on määräykset siitä, kenellä on oikeus tehdä merkintöjä potilasasiakirjoihin.

Potilasasiakirjoihin saavat tehdä merkintöjä potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän ohjeidensa mukaisesti myös muut henkilöt siltä osin kuin he osallistuvat hoitoon. Potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat saavat tehdä merkintöjä toimiessaan laillistetun ammattihenkilön tehtävässä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 §:n 3 momentin mukaisesti. Muutoin terveydenhuollon opiskelijan tekemät merkinnät hyväksyvät hänen esimiehensä, ohjaajansa tai tämän valtuuttama henkilö.

Tietosuojavaltuutetun käsityksen (2009) mukaan merkinnät potilasasiakirjoihin on tehtävä terveydenhuollon opiskelijalle annettuja omia käyttäjätunnuksia käyttäen. Merkinnät hyväksyvän henkilön tulee tehdä merkintöjen hyväksyminen myös omilla käyttäjätunnuksillaan, ei opiskelijan tunnuksilla.

Valviran käsityksen mukaan edellä mainittu säännös merkitsee sitä, että myös laillistetun ammattihenkilön tehtävissä tilapäisesti toimivan henkilön opiskelija-aseman (sh-opisk. jne.) tulee ilmetä hänen laatimistaan potilasasiakirjamerkinnöistä.

Lisätietoa:

Tietosuojavaltuutetun vastaus kysymykseen: http://www.tietosuoja.fi/46250.htm

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä (99/2001): http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010099

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.