Vain ao. terveydenhuollon toimintayksikössä potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvilla on oikeus käsitellä tietoja ja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät. (Potilasasiakirja-asetus 298/2009).

Omien potilastietojen katselu ei ole sallittua omilla henkilökunnan tunnuksilla. Jos sairaanhoitaja haluaa tutustua itseään koskeviin potilasasiakirjamerkintöihin, on hänen toimittava kuten potilaan kyseisessä tilanteessa.

Potilas voi henkilötietolain (523/99) 26–28 §:n tarkastusoikeuden nojalla tutustua potilasasiakirjoihinsa ja saada niistä jäljennöksiä. Tarkastusoikeudella tarkoitetaan henkilökohtaista potilasasiakirjatietojen tarkastamista.

Henkilötietolaki 28 § 3 mom: ”Sen, joka haluaa tietää, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön potilasasiakirjoihin, tulee tehdä tarkastusoikeutensa käyttämisestä pyyntö lääkärille/hammaslääkärille tai muulle häntä hoitaneelle terveydenhuollon ammattihenkilölle, joka huolehtii tietojen hankkimisesta ja antaa tiedon asiakirjoissa olevista merkinnöistä.”

Lisätietoa:

Henkilötietolaki 523/1999. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

Potilasasiakirja-asetus 298/2009. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298

STM. 2001:3. Potilasasiakirjojen laatiminen sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttäminen. Opas terveydenhuollon henkilöstölle http://pre20031103.stm.fi/suomi/pao/julkaisut/potilasopas/opas.htm

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.