Jokaisen sairaanhoitajan tulee huolehtia omassa toiminnassaan potilasturvallisuuden toteutumisesta riippumatta siitä onko vakituisessa vai määräaikaisessa työsuhteessa.

Niin vakituisia kuin määräaikaisissa työsuhteissa toimivia sairaanhoitajia koskee terveydenhuollon ammattihenkilölaki (559/1994). Lain tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta ja terveydenhuollon palveluiden laatua.

Ammattihenkilölain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan noudatettava ammattihenkilölaissa säädettyjä ammattieettisiä velvollisuuksia (§ 15). Hänen on muun muassa sovellettava ammattitoiminnassaan yleisesti hyväksyttäjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. Hänen tulee tasapuolisesti ottaa huomioon ammattitoiminnasta potilaalle koituva hyöty ja sen mahdolliset haitat. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus ottaa huomioon, mitä potilaan oikeuksista säädetään.

Lisätietoa:

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.